O mnie

Artysta malarz, grafik, Anna Forycka-Putiatycka jest wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz IAA/A/AP – UNESCO. Umiejętności malarskie zdobyła w pracowniach prof. Tadeusza Brzozowskiego Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych(obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu.

Założycielka Grupy Twórczej SYMFONIA przy OWZPAP zajmującej się malarstwem inspirowanym muzyką. Malarstwo Anny Foryckiej-Putiatyckiej jest nasycone ekspresyjną, kompozycje inspirowane widokami z natury. W swojej twórczości koncentruje się na świetle, kontrapunkcie, melodii, harmonii i kolorze. Dba o jakość faktury. Na uwagę zasługują też monochromatyczne monotypie i akwarele, w których daje się poznać jako mistrzyni nastroju i przemyślnej kompozycji. 

 Jej niespokojna dusza poszukuje ciągle nowych rozwiązań w sztuce. W malarstwie często wyraża to, co jest wspomnieniem dzieciństwa, a więc: rzeki, drzewa, pejzaże, ale również inspiruje ją nowoczesność, różnorodność krajobrazu i miejsc odwiedzanych podczas podróży po Europie. Utożsamia się z taką wizją sztuki współczesnej, gdzie artysta odchodzi od modela. Jej pejzaże, nie hołdują zasadzie „mimesis”. W grafice i malarstwie nie powołuje świata na nowo, ale tworzy wizje wyrażające osobowość artystki, które pozwalają odbiorcy na chwilę zapomnieć o świecie realnym. 

Studia:

 • UMK - Toruń, Wydział Konserwacji Zabytków
 • PWSSP – Poznań, Wydział Architektóry Wnętrz –pracownia malarska prof. Tadeusza Brzozowskiego pracownia wystawiennicza Stanisława Zamecznika. Dyplom z zakresu Projektowania Plastycznego PWSSP Poznań.

Działalność:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie, TVP Poznań
 • Spółdzielnia „Wzór” serigrafia, malowanie na tkaninach, projektowanie mody(1975 – 1989)
 • Stacja naukowa PAN w Paryżu, wystrój wnętrz, współorganizowanie wernisaży i imprez kulturalno-naukowych.( 1992 -1994)
 • Prowadzenie Salonu artystyczno – naukowego „Souvenir Napoleonie”(1995 – 2003)
 • Praca w Galerii „Kontynenty” Warszawa, Saska Kępa ( 1998 – 2000)
 • Prowadzenie własnej Galerii „Licorne” - organizowanie wernisaży i spotkań kulturalnych oraz wykładów znanych twórców polskiej kultury. Współpraca z pismem „Rezydencje” i Stowarzyszeniem „Varsovie Acceuil” (2001 – 2003)
 • Wystrój wnętrz, współpraca przy organizowaniu imprez naukowo-kulturalnych w Bibliotece Polskiej w Paryżu; (2003 - 2005)
 • Współpraca z poetką Agnieszką Syską - projekty okładek książek 
 • Założycielka Grupy Twórczej „Symfonia” przy OW ZPAP - malarstwo inspirowane muzyką 
 • Założycielka Grupy Zadań OPP numer 44 w Warszawie – XXI arte.pl, do której celów należy działanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Członek wielu Grup Twórczych, m.in. PositiveArt, Grupa Hoovera, Międzynarodowy Ruch Artystyczny INTERFERENCE, Visual Dance

 

LINKI

https://www.facebook.com/annaforyckaputiatycka/?fref=ts

http://art-decorum.pl/pl/artysci/malarstwo/Anna_Forycka 

http://www.touchofart.eu/Anna-Forycka-Putiatycka/